Aurora

IKEDA Taishi
KANEKO Nagisa
KATO Airi
KATO Wakana
KONAGAI Shota
NINOMIYA Syota
SHIMA Ryoichi
TAKAHASHI Ryota
YOSHIKAWA Hayato
YOSHIKAWA Saori