Ito KC Viper

HONDA Haruka
IKENONO Yuri
IWAHARA Yuki
KAWAI Ryo
MIYANO Yukie
NAGAYAMA Makoto
OTA Shingo
TAKAMURA Yukie
YOSHIDA Kazuhiro