Hong-Kong

CHAN Lai Wai
CHAN Sze Yu
CHAU Suen Min
CHAU Yuk Mei
CHAU Yuk Ying
HSU Ka Ving
LEUNG Choi Wai
CHIU Fei Lung Assistant Coach