Japan

ENDOU Moe
FUKUDA Minami
ISONO Chiho
ISONO Sakura
MATSUMOTO Ayumi
MATSUMOTO Saki
ODUTUMI Akari
OKAMURA Asumi
SUZUKI Kurumi
TAKAMI Yuriko
TOKIMOTO Sena
YAMADA Erika
SHIBAI Kenta Head Coach
KUROKAWA Michiko Assistant Coach
TAKAGI Satoshi Assistant Coach